Lichtschip Surinamerivier


Coördinaten Lichtschip                   


 

Behoud lichtschip Suriname-Rivier    Update zomer 2012

 
Ahoy,
 
*Goed nieuws. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft bij brief van 11 juli 2012 het lichtschip Suriname-Rivier erkent als gemeenschappelijk cultureel erfgoed. Uitgangspunt van de culturele waardebepaling is geweest de projectbeschrijving van 13 maart 2012 (zie ook bijlage).
 
*De website www.lichtschipsurinamerivier.nl verheugt zich nog steeds in een goede belangstelling (per 1 juli jl. 162.475 hits).
 
*Op de voorpagina van de website is de positie van het lichtschip op Google Maps aan te klikken en kan op YouTube een virtuele rondgang over dek worden gemaakt.
 
*De Stichting Toerisme Suriname www.suriname-tourism.org  heeft Fort Nieuw Amsterdam en het lichtschip op de website vermeld als toeristische ‘hotspot’ onder Arts and Culture→Museums→Fort Nieuw Amsterdam read more
 
*Het lichtschip Suriname-Rivier is opgenomen op de website www.lightphotos.net met meer dan 1000 vuurtorens en lichtschepen.
 
*Steven Gerritsen, architect, stedenbouwkundige en adviseur bouwmanagement met ervaring op het gebied van behoud van maritiem erfgoed www.stevengerritsen.nl, is toegetreden tot het projectteam dat de restauratieplannen verder uitwerkt en begeleidt.
 
Met de erkenning van het lichtschip als maritiem erfgoed is een belangrijke stap gezet om het in oude glorie te herstellen en een nieuwe functie te geven.
De volgende fase is nu het behoud en de conservering. Alleen al de berging uit de modderige kreek zal een van de opmerkelijkste klussen worden uit de hele Wijsmuller-historie.
Alle bijdragen, financieel, materieel, in de vorm van advies of anderzijds, die kunnen leiden tot het welslagen van dit unieke restauratieproject, zijn meer dan welkom.
 
Namens het projectteam, Enkhuizen 16 juli 2012   
Walter Haentjens, coördinator restauratieproject
www.lichtschipsurinamerivier.nl  

Copyright©2009 Lichtschipsurinamerivier -   Nederlandse Vuurtoren Vereniging: NL09INGB0000435485  
t.n.v. penningmeester NVV met vermelding Behoud Lichtschip