Coördinaten Lichtschip   Voorpag


Coördinaten Lichtschip                   


 

UPDATE ACTIE BEHOUD MEI 2013


Behoud lichtschip Suriname-Rivier         Update mei 2013
 
Ahoy,
 
*Er is door vrijwilligers ‘low budget’ al veel werk verricht om het lichtschip Suriname-Rivier als maritiem monument in het Openluchtmuseum Fort N-Amsterdam te kunnen behouden. De begroeiing rondom is verwijderd. Iedereen kan het nu goed bekijken.
*Op twee YouTube filmpjes, voorpagina website www.lichtschipsurinamerivier.nl , is goed het verschil te zien met een jaar geleden.
*Op  de pagina journaal van de website staan de Culturele Waardebepaling door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de aanbieding van het projectvoorstel aan de Ambassade te Paramaribo, op 30 april jl.
*De website passeerde dit voorjaar de magische grens van 200.000 hits.

*In april is de toestand van het lichtschip grondig geïnspecteerd om een inzicht te krijgen in de kosten. Voor berging, permanente opstelling en conservering is een bedrag geraamd van € 58.475,00; voor eerste fase renovatie boven de deklijn, ijzerwerk, dek, opbouwen, overkapping, lichttoren en seinmast,  
€ 122.700,00.
Het lichtschip kan dan duurzaam worden behouden en is toegankelijk voor het publiek.
*Fondswerving is gelet op de politieke verhouding moeilijk. Toch zal worden gepoogd het lichtschip als museumobject toonbaar te maken voor het culturele festival Carifesta in Suriname, van 16-25 augustus a.s. Het Openluchtmuseum is nauw betrokken bij de manifestatie en er worden dan 20.000 bezoekers verwacht.
*Op korte termijn dienen daarvoor de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd: Stabiliseren seinmast, herstel lattenframe en voorlopig afdekken overkapping met zeilen, leegpompen en schoonmaken ruimen, voorzien en repareren slechte plekken in de huid en gaten met ferrocement en schilderen buitenzijde romp. Tevens komen bij het lichtschip een informatiebord en banken.
*Met deze eerste fase van het restauratieproject is een bedrag van ongeveer
€ 25.000,00 gemoeid. Als dat bijeen kan worden gebracht, betekent het dat daadwerkelijk een halt wordt toegeroepen aan verder verval!
Elke bijdrage in welke vorm ook is dan ook bijzonder welkom.
 
Namens het projectteam,   
Walter Haentjens en Steven Gerritsen
www.lichtschipsurinamerivier.nl  

 

Copyright©2009 Lichtschipsurinamerivier -   Nederlandse Vuurtoren Vereniging: NL09INGB0000435485  
t.n.v. penningmeester NVV met vermelding Behoud Lichtschip