Lichtschip Surinamerivier


Coördinaten Lichtschip                   


 

UPDATE ACTIE BEHOUD ZOMER 2014

Aan de instanties, musea, bedrijven, relaties en vrienden, betrokken
bij het restauratieproject van het lichtschip Suriname-Rivier Ao. 1910
 
Ahoy,
 
In april bezocht Steven Gerritsen, lid van het projectteam, met de nieuw benoemde
Nederlandse ambassadeur te Paramaribo, Ernst Noorman, het lichtschip.

Van de zijde van de Ambassade kregen wij onlangs het  teleurstellende bericht, dat
het Projectvoorstel voor behoud met aanvrage voor een bijdrage uit het fonds
Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed – naar beneden bijgesteld naar € 25.000, om
dit uniek maritiem erfgoed voor verder verval te behoeden - is afgewezen. Met als
argument dat voor de komende tijd het beleid is, dat in principe de  middelen alleen
worden ingezet voor educatie en voorlichting en niet voor restauratie’.

Hierbij wordt voorbij gegaan dat in de Projectbeschrijving van 13-03-2012 nadrukkelijk wordt
ingegaan op de culturele en educatieve waarde van het project en uitvoering als
werkervaringsproject.
Het is inmiddels meer dan duidelijk dat door de verstoorde politieke verhoudingen
tussen Nederland en Suriname fondswerving erg moeilijk is en het project voor
sponsors niet aantrekkelijk. Desondanks is het met de bescheiden middelen en
grote inzet van vrijwilligers toch gelukt het lichtschip in het Openluchtmuseum Fort
Nieuw Amsterdam ‘ in het zicht te krijgen’ en klaar voor verdere aanpak.
dat is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van € 1.000 van de Stichting
Huibert van Saane.
De website verheugt zich nog steeds in e
en goede belangstelling en noteerde tot 
nu  toe 250.000 hits.
Er zal een uiterste poging worden gedaan om het streefbedrag van € 25.000 bijeen
te brengen om – in medische termen te spreken – de ‘patiënt veilig te stellen’. Lukt
dat niet dan kan het restauratieproject  na 5 jaar worden afgeschreven en
overgedragen aan de sectie scheepsarcheologie.
Voor alles wat alsnog kan bijdragen tot behoud houden wij ons aanbevolen!
 
Met vriendelijke groet, namens het projectteam
Walter Haentjens en Steven Gerritsen

Voor info 0031.618274929 / Suriname 2-landennr.Telesur 00597.7544178    
 
 

 

Copyright©2009 Lichtschipsurinamerivier -   Nederlandse Vuurtoren Vereniging: NL09INGB0000435485  
t.n.v. penningmeester NVV met vermelding Behoud Lichtschip