Coördinaten Lichtschip   Voorpag


Coördinaten Lichtschip                   


Update herfst 2011

Ahoy,


Het politieke en economische tij lijkt niet gunstig om het project behoud lichtschip Suriname-Rivier vlot te trekken. Talrijke steunbetuigingen en toenemende belangstelling (de website sinds 1 januari 2010 al goed voor 130.000 hits) geven echter goede hoop dat het uiteindelijk toch zal lukken.
 
De website is aangevuld met een link naar Google Maps, zodat men het lichtschip in Fort Nieuw Amsterdam kan zien liggen. Het Surinaams Museum heeft uit de collectie schepen een foto beschikbaar gesteld van het lichtschip voor de kust voor op de pagina Historie. De Vuurtorenvereniging heeft een nieuw bankrekeningnummer.
 
Het Plan van Aanpak is dit voorjaar aangevuld met een Plan van Uitvoering om een idee te geven over de mogelijkheden van berging, conservering en permanente opstelling. Met de Surinaamse Behoudsstichting kan daarna de nieuwe functie worden uitgewerkt als museumschip en toeristisch attractiepunt.
 
Van belang is om te komen tot de culturele waardebepaling van dit unieke maritieme monument, zodat het kan worden bestempeld als gemeenschappelijk cultureel erfgoed. Het overleg met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed zal worden geïntensiveerd om hierover duidelijkheid te krijgen.
 
Het lichtschip Suriname-Rivier vertegenwoordigt een b(l)oeiend stuk maritieme geschiedenis, met het eerste lichtschip in 1857, de Koninklijke West-Indische Maildienst, de Koninklijke Nederlandse Stoomboot Maatschappij (KNSM) en de Scheepvaart Maatschappij Suriname.
 
Het lichtschip verkeert in slechte staat. Om het van de ondergang te redden zal dus op redelijke termijn een aanvang dienen te worden gemaakt met de berging. Op ‘no cure no pay’ basis heb ik op mij genomen het project te trekken. Mocht in het voorjaar 2013 (dan wordt ik 70 jaar) nog geen uitzicht zijn op resultaat, dan zal ik het dossier overdragen.
 
Enkhuizen, 21 september 2011   
Walter Haentjens, coördinator restauratieproject
www.lichtschipsurinamerivier.nl  

Copyright©2009 Lichtschipsurinamerivier -   Nederlandse Vuurtoren Vereniging: NL09INGB0000435485  
t.n.v. penningmeester NVV met vermelding Behoud Lichtschip