Coördinaten Lichtschip                   


MUSEUM

Fort Nieuw Amsterdam ligt op de samenvloeiing van Commewijne- en Surinamerivier.
Het 275 jaar oude fort wordt een prachtig openlucht museum naar voorbeeld van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.
Het lichtschip Suriname-Rivier kan hier een bijzondere attractie worden.
In het voorjaar 2009 is in Suriname het plan opgevat om het historische lichtschip
van de ondergang te redden. Initiatiefnemers zijn onder meer Ben Halfhide, voorzitter
van de Stichting Openluchtmuseum Fort Nieuw Amsterdam, directeur Evert Middelbeek, die vanaf 2008 drie jaar de opwaardering van het openluchtmuseum begeleidt en Stephen Fokké, directeur Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) en site manager voor de UNESCO World Heritage Site of Historic Paramaribo.
Coördinator van het restauratieproject is Walter Haentjens uit Enkhuizen. Hij zet zich al veertig jaar actief in voor behoud van varend erfgoed en maritieme monumenten. De Rotary Clubs in Paramaribo steunen het project en hebben een restauratiefonds in het leven geroepen. Om het lichtschip van de ondergang te redden, is in eerste aanleg 250.000 euro nodig. Het streven is dit bedrag in Nederland bijeen te brengen voor berging, behoud en conservering.      

 (Klik op de fotootjes voor vergroting)


Copyright©2009 Lichtschipsurinamerivier -   Nederlandse Vuurtoren Vereniging: NL09INGB0000435485  
t.n.v. penningmeester NVV met vermelding Behoud Lichtschip