Coördinaten Lichtschip                   


Kunnen we het lichtschip nog redden?

September 2015

 Onlangs heeft Walter Haentjes, de trekker van het project, de handdoek in de ring gegooid.
Na jarenlang trekken en zelfs fysiek werken aan het schip in Suriname is bij hem de energie nu even op. Bij de afsluitende vergadering in juli j.l. zijn er echter 2 mensen die toch nog een poging willen doen in ieder geval het casco van het schip te behouden.

 Allereerst hartelijk dank aan Walter Haentjes voor al zijn inzet. Zonder zijn bijdrage zou dit unieke lichtschip allang verloren zijn. Walter heeft nu de wacht overgedragen aan een werkgroep bestaande uit Steven Gerritsen (info@stevengerritsen.nl) en Anton Rijsdijk (rijsdijk.1@xs4all.nl).

Steven is architect, komt jaarlijks in Suriname en al jaren bij het project betrokken. Hij heeft de technische opname van het schip uitgevoerd in 2012 en mede het projectplan opgesteld. Anton reist vanuit zijn vak de hele wereld rond en is geinteresseerd in scheepswrakken (zie www.visible-shipwrecks.nl)

 Ons doel nu is in ieder geval het verdere verval tot staan te brengen. We hebben steeds geprobeerd een aanzienlijk bedrag bij elkaar te krijgen voor de restauratie maar misschien is dat niet reëel in deze tijd.
De prioriteiten liggen in Suriname niet direkt bij behoud van het erfgoed. Er zijn andere, veel elementaire behoeften. De nieuwe aanpak is dat we vanuit Nederland proberen voldoende middelen bij elkaar te krijgen om het schip op het droge te zetten en te conserveren. Zodoende blijft het in de huidge staat behouden. In Suriname kan dan gewerkt worden aan het verdere herstel in de toekomst.

We schatten dat een bedrag van 15.000 tot 25.000 Euro nodig is om het schip op het droge te krijgen en om het ijzerwerk in de menie te zetten. Binnen een paar maanden willen we hiervoor een inzamelings actie starten. De website blijft gewoon online. 

 Om dit voor elkaar te krijgen zijn er meer mensen nodig die mee helpen. We zijn op zoek naar mensen die de werkgroep kunnen versterken. Ieder die wat tijd heeft om mee te denken & werken wordt van harte uitgenodigd om contact met een van ons op te nemen.

Tot zo ver. Direkt herstel is misschien te hoog gegrepen maar laat het Lichtschip niet verloren gaan!
Anton Rijsdijk, Steven Gerritsen