Coördinaten Lichtschip                   


REDDINGSACTIE

De Nederlandse Vuurtoren Vereniging (NVV) heeft voor fondswerving haar rekening bij de ING-bank beschikbaar gesteld. Een van de doelstellingen van de Vereniging is 'het leveren van een bijdrage aan behoud van Nederlands maritiem erfgoed.
Redders kunnen hun bijdrage overmaken op ING rek.nr.NL09INGB0000435485

, t.n.v. penningmeester NVV,
Boxmeer, met vermelding Behoud Lichtschip.
Als ontvangstbewijs zal een op naam gesteld restauratiecertificaat worden toegezonden.
Op de jaarvergadering van de NVV legt de penningmeester rekening en verantwoording af
over de ontvangen bijdragen.
Het streven is om in Nederland met de reddingsactie een bedrag van  250.000 euro bijeen te brengen voor berging, behoud en conservering.
Het eindbedrag zal in het jubileumjaar ter beschikking worden gesteld van de Surinaamse stichting die zorg draagt voor de verdere uitvoering van het  restauratieproject.
Op deze website wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de actie.
Ja, ik help graag mee lichtschip Suriname-Rivier van de ondergang te redden!

Info: Coordinator restauratieproject,
Walter Haentjens, Enkhuizen
E-mail: chickenhouse@quicknet.nl

Reddingboei aanklikken